vrijdag 13 september 2013

(NL) Boekrecensie/(E) Book review: Scoren met Google Adwords

(NL) Boekrecensie: Scoren met Google Adwords

Jaar: 2008
Uitgever: Entopic, Amsterdam
Schrijver: Paul Aelen  
Onderwerp: Google Adwords
Taal: Nederlands

Mijn mening: Ik had weinig voorkennis voor ik begon met het lezen van dit boek. Dit boek is erg duidelijk in taalgebruik en geeft goede voorbeelden. De indeling is erg overzichtelijk, waardoor het boek makkelijk weg leest. Het boek begint bij de basis: Namelijk met de uitleg van SEM: Search Engine Marketing en gaat daarna dieper in op SEA: Search Engine Advertising. Omdat ik wel al veel wist over SEM en Google werd dit boek voor mij past echt interessant bij Hoofdstuk 4: Adverteren met Adwords. Ik heb dan ook vanaf pagina 29 met plezier alle nieuwe informatie tot mij genomen. De pagina’s ervoor vond ik een goede manier om mijn huidige kennis nog even door te nemen. Na het uitlezen van dit boek heb ik nu een goede basis om van hieruit mijn kennis te specificeren. Ik vond dit boek dan ook erg verhelderend.

Aantal sterren per doelgroep:
Student:

Specialist:

Google lovers:

Ondernemers:

(E) Boekreview: Scoren met Google Adwords

Year: 2008
Publisher: Entopic, Amsterdam
Writer: Paul Aelen  
Subject: Google Adwords
Language: Nederlands

My opinion: I had little knowledge about Adwords before I started reading this book. This book is very clear in language and gives good examples. The layout is very clear, which makes the book easy to read way. The book starts with the basics: the explanation of SEM: Search Engine Marketing and then further on to SEA: Search Engine Advertising. Because I already knew a lot about SEM and Google this book was really getting my interest in Chapter 4. Before chapter 4 I had a good repetition of the information I already know and taken all new information to me from page 29 with a lot of pleasure. After reading this book I really believe that I have a good basis to specify my knowledge from here. I found this book very clear.

Number of stars for each target audience:
Student:

Specialist:

Google lovers:

Entrepreneurs: