donderdag 19 september 2013

(NL) Boekrecensie/(E) Book review: Bloggen als een pro

(NL) Boekrecensie: Bloggen als een pro

Jaar: 2013
Uitgever: Uitgeverij Haystack
Schrijver: Elja Daae
Onderwerp: Bloggen
Taal: Nederlands

Korte introductie van het boek: Dit boek is onderdeel van de “Digitale trends en tools in 60 minuten” reeks. Deze reeks is in samenwerking met Frankwatching geschreven. Frankwatching is een toonaangevend platform voor internetmarketing en online trends, tips en tricks. Op dit platform staan veel blogs van verschillende auteurs die door Frankwatching zelf worden gekeurd op relevantie en kwaliteit.

Mijn mening: Ik had zeer hoge verwachtingen van dit boek gezien de samenwerking van de schrijver met dit internetmarketingplatform. Het boek voldeed volledig aan deze verwachtingen. Het boek gaat erg diep in op de manier van schrijven in een blog. Hoe overtuig je een lezer, en hoe houd je de aandacht vast. Het boek gaat ook diep in op authentiek zijn en hoe je passie en expertise overbrengt. Ik vond dit boek erg interessant om te lezen en heb er veel van geleerd.

Aantal sterren per doelgroep:
Beginners:

Actieve bloggers:

Internetmarketeers:

Ondernemers:

Creatieve schrijvers:


(E) Boekreview: Bloggen als een pro

Year: 2013
Publisher: Uitgeverij Haystack
Writer: Elja Daae
Subject: Bloggen
Language: Nederlands

Brief introduction of the book: This book is part of the "Digital trends and tools in 60 minutes" series. This series is written in collaboration with Frankwatching. Frankwatching is a leading platform for internet marketing and online trends, tips and tricks. There are a lot of blogs from different authors on this platform, all judged on relevance and quality by Frankwatching itself

My opinion: I had very high expectations of this book because of the collaboration from the author with this internet marketing platform. This book hit these expectations. The book goes very deep about the way of writing in a blog. How do you convince a reader, and how do you keep the attention. The book also goes deep in to being authentic and how you can show your passion and expertise. I found this book very interesting to read and have learned a lot.

Number of stars for each target audience:

Starter:

Active bloggers:

Internet Marketers:

Entrepreneurs:

Creative writers: